Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2013

killeverybody
I sprawiała wrażenie szczęśliwej. Niestety w środku czuła co innego...
Reposted fromnicotine nicotine viaprinzessin prinzessin
killeverybody
Ja potrzebuję kogoś, kto się dla mnie poświęci. Kogoś, kto naprawdę będzie miał siłę i ochotę, żeby wziąć mnie za pysk, nakarmić mnie, cicho, bez pasji, bezgłośnie; bezproblemowo, bez szumów i bez sprzężeń dla mnie żyć.
— Żulczyk
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoe
killeverybody
Zrób mi tę przyjemność. Uwielbiaj mnie mimo wszystko.
— Mały Książę
Reposted fromasfiksjofilia asfiksjofilia viaprinzessin prinzessin
killeverybody
To był dobry dzień, jeden z tych, które chowasz w pudełku na dnie szuflady i wyciągasz kiedy jest ci naprawdę smutno
— Harlan Coben, W głębi lasu
Reposted frommissbrodka missbrodka viaprinzessin prinzessin
killeverybody
Reposted fromsapnai sapnai viatoniewszystko toniewszystko
killeverybody
killeverybody
7623 fa1d 390
Reposted fromenemmy enemmy viatoniewszystko toniewszystko
killeverybody
6006 e39f 390
Reposted fromazalia azalia viatoniewszystko toniewszystko
killeverybody
8504 9a88 390
Reposted fromenemmy enemmy viatoniewszystko toniewszystko
killeverybody
Coś sprawia , że się rozpadam.
— życiowe
Reposted fromkaloryfer kaloryfer viatoniewszystko toniewszystko
killeverybody
killeverybody
- To już skończone?
- Tak. 
- Czy ona wciąż cię kocha?
- Tak sądzę.
- To znaczy, że nic nie jest skończone.
— Charles Bukowski, "Kobiety"
killeverybody
9536 9033 390
Reposted fromznikanie znikanie viatoniewszystko toniewszystko

July 28 2013

killeverybody
8234 3ba9 390
Reposted from3DSexShow 3DSexShow viatoniewszystko toniewszystko
killeverybody

July 27 2013

killeverybody
5689 3586 390
Reposted bySpleezreactivityparty

July 26 2013

killeverybody
- Tęsknisz ? 
- tak .
— bez żadnych kłamstw. po prostu "tak".
Reposted fromzenibyja zenibyja viacheersbaby cheersbaby

June 30 2013

killeverybody
3276 c927 390
Reposted bytoxicsoul toxicsoul

June 28 2013

killeverybody
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...